Karantänkläckeri

Den befruktade rommen överförs till Yngens karantänkläckeri, här hålls rommen isolerad i separata enheter tills svar från hälsoprovtagningen erhållits. Framåt vårvintern kläcker rommen och ynglen kryper fram ur skalen. Ynglen stannar kvar i kläckeriet tills dess att merparten av gulesäcken förbrukats.

Bilderna nedan har tagits av naturfotograf Roger Brendhagen www.brendhagen.com