Fiskodlingar

Då ynglen flyttats ut från kläckeriet går dom till en början i mindre tråg för att underlätta startutfodringen. Senare under sommaren flyttas fisken till större bassänger. En del av fisken sätts ut vid ett års ålder, medan resten får gå kvar ytterligare ett år.

Innan utsättningen

Innan utsättning klipps fettfenan bort på all öring och lax, detta görs för att man skall kunna skilja på odlad och vild lax och öring i fisket. Vild lax och öring med opåverkad fettfena är fredade i Vänern, vid fångst måste fisken omgående returneras. Huvuddelen av fisken sätts ut nedströms Forshaga kraftverk, en mindre del sätts ut direkt i Vänern.

Bilderna nedan har tagits av naturfotograf Roger Brendhagen www.brendhagen.com